Strona główna

OBOZY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ dla młodzieży i dorosłych.

Proponujemy Państwu wyjątkowo atrakcyjną formę spędzania wakacyjnego czasu podczas obozów językowych w wielu cudownych lokalizacjach. Dorośli i młodzież w wieku od 12 do 21 lat mogą skorzystać z naszej oferty wyjazdów do Anglii, Francji, Irlandii, Hiszpanii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Malty. Podczas całego turnusu oferujemy od 15 do 30 godzin zajęć z języka obcego, wyjazdy krajoznawcze, różnorodne zajęcia rekreacyjno-sportowe, pełne wyżywienie i zakwaterowanie w cenie."

Więcej

6 powodów dla których warto wybrać naszą ofertę

Dlaczego Warto Wybrać Szkolenia Językowe KOMUNIKACJA Kompleksowa oferta zajęć językowych
Dlaczego Warto Wybrać Szkolenia Językowe KOMUNIKACJA Kompleksowa oferta tłumaczeniowa
Dlaczego Warto Wybrać Szkolenia Językowe KOMUNIKACJA

Analiza potrzeb
Dlaczego Warto Wybrać Szkolenia Językowe KOMUNIKACJA

Diagnoza postępu
Dlaczego Warto Wybrać Szkolenia Językowe KOMUNIKACJA Wszystkie poziomy zaawansowania
Dlaczego Warto Wybrać Szkolenia Językowe KOMUNIKACJA

Autorskie warsztaty językowe

 

Proponujemy Państwu kursy indywidualne i grupowe w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim, chorwackim, węgierskim, ukraińskim, słowackim i polskim dla cudzoziemców. Kursy językowe oparte są o konkretny program nauczania i elastyczny termin spotkań, możecie Państwo na bieżąco kontrolować udział i postępy słuchaczy w dzienniku internetowym.

Proponujemy elastyczne terminy spotkań dla poszczególnych grup szkoleniowych. Uważamy, że systematyczne zajęcia są podstawą szkoleń językowych, jednak nieruchome terminy szkoleń mogą kolidować z biznesowymi zadaniami słuchaczy i tym samym uniemożliwić lub spowolnić tempo zajęć.

Rzetelna informacja dotycząca postępów słuchaczy i ewentualnych trudności, które mogą być udziałem zarówno jednej jak i drugiej strony jest kluczowym zadaniem każdego kursu. Uważamy, że podstawą długofalowej współpracy jest nie tylko zapewnienie profesjonalnej usługi, ale także sygnalizowanie zmian i proponowanie rozwiązań, które pozwolą efektywnie realizować przewidziany kursem materiał.

Kładziemy nacisk na doskonalenie kluczowych sprawności językowych: komunikacji a także, między innymi, umiejętności prawidłowego redagowania korespondencji biznesowej i ogólnej. Grupowanie słuchaczy w konkretne zespoły poprzedzone jest pisemnym testem i ustnym sprawdzeniem kompetencji językowych.

Ideą kursów jest motywowanie i poszerzanie kompetencji językowych słuchaczy, korzystając w uzasadnionych przypadkach ze wsparcie metodycznego. Nieocenionym jest dla nas doświadczenie starszych pracowników i możliwość jego adaptowania do wzbogacenia wiedzy językowej poszczególnych grup pracowniczych, a tym samym do budowania przyjaznej atmosfery podczas zajęć i warsztatów.

Zachęcamy słuchaczy do sygnalizowania i analizowania problemów językowych z własnego doświadczenia podczas współpracy z klientem i środowiskiem zawodowym i w oparciu o tę wiedzę jesteśmy w stanie zbudować dopasowany branżowy program kursu i efektywnie go realizować.

Proponujemy wiele niezawodnych metod nauczania na wszystkich poziomach zaawansowania, do Państwa dyspozycji mamy również metodyka, który pomoże wybrać najlepszą dla kursantów formę szkolenia. W związku z tym, że szkolenia tematycznie różnią się formą i rodzajem prowadzonych zajęć, koncentrujemy się na doborze właściwej do rodzaju szkolenia metody i, tym samym, rozwinięciem sprawności językowych: mówienia, rozumienia, pisania i czytania. Wykorzystujemy dodatkowe środki dydaktyczne, pracujemy nad usprawnieniem płynności komunikacji ale, przede wszystkim, angażujemy się w rozwój zasobów leksykalnych słuchaczy, które regularnie kontrolujemy.