Kursy biznesowe

Kursy biznesowe są oparte o starannie dobrany autentyczny materiał językowy, z uwzględnieniem specyfiki firmy i stanowisk kursantów. Popularnością wśród tego typu kursów są skierowane do kadry kierowniczej specjalistyczne kursy Business English. Mogą mieć typowo konwersacyjny charakter. Proponujemy także kursy Business English zorientowane na zdobycie jednego z Business English Certificate dla wszystkich tych, którzy planują studia menadżerskie MBA.

Program kursów Business English Certificate jest podzielony na 3 poziomy zaawansowania, odpowiednio na: BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher (patrz tabela certyfikatów Cambridge ESOL), każdy z nich posiada wyszczególniony program zajęć, harmonogram spotkań, testów i egzaminów wewnętrznych. W przypadku zainteresowania gotowymi projektami BEC, prosimy o kontakt mailowy.

Polecamy podręczniki MARKET LEADER I BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE:

  • » Elementary
  • » Pre-Intermediate
  • » Intermediate
  • » Upper-Intermediate
  • » Advanced
  • » Business English Certificate Preliminary
  • » Business English Certificate Vantage
  • » Business English Certificate Higher