Kursy branżowe

Kursy branżowe są oparte o specyficzną leksykę medyczną, techniczną, prawniczą, handlowa, gastronomiczną, z dostępnym w formie pdf harmonogramem zajęć, założeniami metodycznymi i specjalnym programem, mają za zadanie przybliżyć i rozszerzyć zasób leksykalny konkretnej branży i, przede wszystkim, usprawnić komunikację na ćwiczonym poziomie językowym.
Proponujemy testy branżowych kompetencji językowych:


Jedną z dostępnych form metod szkoleniowych są intensywne biznesowe i branżowe warsztaty językowe. Na życzenie klienta uruchamiamy je w każdym języku i bardzo elastycznej formie. Głównym założeniem warsztatów jest wdrażanie dużej liczby ćwiczeń, które integrują poszczególne sprawności - mówienia, pisania, czytania i słuchania. Warsztaty mają na celu przede wszystkim rozwój sprawności mówienia i rozumienia poprzez intensywne ćwiczenia komunikacyjne, służą również doskonaleniu formułowania korespondencji tak branżowej jak i biznesowej.

Proponujemy organizację grup i liczebność po analizie testu kompetencyjnego. Dobór materiałów szkoleniowych i technik warsztatowych dostosowany do specyfiki firmy.