Kontakt

Lektorzy

Wszyscy lektorzy są filologami z wykształcenia, udokumentowanym doświadczeniem i uprawnieniami do prowadzenia zajęć językowych w firmach i instytucjach.

Kluczową dla firmy jest praca nad doborem właściwej metody szkolenia i rzetelna informacja klienta o trudnościach, jakie mogą się przydarzyć podczas nauki języka. Liczymy w takich wypadkach na ścisłą współpracę lektor-kursant, rozumiejąc jednocześnie, że tylko taki układ pozwoli efektywnie realizować przewidziany kursem materiał.

Wybrani lektorzy specjalizują się we współpracy z placówkami edukacyjnymi kształcącymi dorosłych kursantów i słuchaczy. Uczestniczą także w różnego rodzaju przedsięwzięciach i wydarzeniach językowych (konferencjach międzynarodowych, tłumaczeniach symultanicznych i konsekutywnych ), odbywają też regularne szkolenia i warsztaty metodyczno-językowe.

Nasi lektorzy mają kontakt z doradcami metodycznymi wydawnictw językowych, którzy służą profesjonalną poradą nie tylko w kwestii doboru podręcznika, ale również dodatkowym autentycznym materiałem dydaktycznym. W trakcie szkoleń lektorzy wykonują ściśle określone umową zadania i wspierają ambicje językowe słuchaczy.

Lektorzy zawsze analizują specyfikę konkretnej firmy i cele jakie klient stawia sobie na rynku. W oparciu o tę wiedzę wdrażają nowe struktury leksykalne i pracują nad prawidłowym ich użyciem. Najważniejszą zasadą szkoleń jest kontrola rozwoju słuchaczy, która odbywa się nie tylko systematycznie na zajęciach, ale również poprzez analizę zajęć lektorów na zasadzie pełnego nadzoru metodycznego.