Polish for foreigners

Rozumiemy, że zmieniają się wymagania i zapotrzebowanie na językowe usługi szkoleniowe, dlatego też w odpowiedzi na Państwa oczekiwania prowadzimy również kursy Polish for Foreigners.

Informujemy również, że Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o zmianie Ustawy o języku polskim (dziennik ustaw nr 73, poz.661) daje możliwość nabywania przez cudzoziemców urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. Organizacją egzaminu zajmuje się Państwowa Komisja Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która dostosowała swoje wymagania do systemu potwierdzania znajomości języków obcych w krajach Unii Europejskiej. Standardy wymagań poddano audytowi ALTE (Association for Language Testers in Europe) i potwierdzono tym samym zgodność egzaminów z języka polskiego jako obcego z wytycznymi Rady Europy.


W zależności od wymaganego poziomu języka polskiego egzaminy ALTE proponują:

  • » Polski podstawowy ALTE poziom 2 - B1
  • » Polski średni ALTE poziom 3 - B2
  • » Polski zaawansowany ALTE poziom 5 - C2